Dołącz do największej organizacji studenckiej w Europie!
An awesome trip to capital of Poland - Warsaw!
Days full of activities, parties and getting to know each other!
ESN Poland and Mobile Vikings cooperation
ESN Polska i Mobile Vikings współpracują
17 Maj
17th May
Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków

Pages