W dniu 14.01.2015 odbyło się Walne Zebranie Członków sekcji ESN UG Gdańsk podczas, którego przeprowadziliśmy uzupełniające wybory do Zarządu naszej sekcji.

Aktualny skład Zarządu:
Przewodnicząca - Anna Troka
Wiceprzewodnicząca - Agata Bugalska
Członek Zarządu ds. Finansów - Paweł Kaźmierczak

Poprzedniej Finansistce - Ewie Młynarz - bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wkład w rozwój sekcji!