Discover Europe to kolejna okazja na szerzenie dialogu między kulturami, promowanie integracji oraz poznawanie innych zwyczajów i tradycji.

Discover Europe jest konkursem ogólnoeuropejskim, co stwarza możliwość poznania nowych, wspaniałych miejsc oraz kultur innych części Europy. Każdy postrzega rzeczywistość z innej perspektywy, a założeniem konkursu jest jak najlepsza ekspresja tej właśnie indywidualnej wizji. To bez znaczenia, czy uczestnik pokaże nam urok własnej Ojczyzny, czy też nowe doświadczenia z podróży po Europie. Ważne jest, aby wyraził to w sposób ujmujący jury.

Cele konkursu:

  • spojrzenie na Europe w dwojaki sposób, oczami polskiego studenta przybywającego poza granicami kraju oraz studenta Erasmusa przebywającego w Polsce,
  • odkrycie, że piękno jest wszędzie,
  • podzielenie się doświadczeniem z wyjazdów zagranicznych,
  • rozwijanie swoich zdolności fotograficznych oraz kreatywności,
  • poznanie Europy jeszcze nieodkrytej.

Konkurs przewiduje trzy kategorie:

  • Citizen of Europe "Obywatel Europy" - zdjęcia przedstawiające rozmaite oblicza Europejczyków (głównym atutem tego typu zdjęć mają być ukazane na nim emocje).
  • My Europe, my home "Mój kawałek Europy" - zdjęcia przedstawiające ciekawe miejsca i krajobrazy w Europie (tej kategorii patronuje hasło: "Podzielcie się z nami kawałkiem swojego świata!").
  • Surprise me Europe! "Europo zaskocz mnie!" - zdjęcia przedstawiające śmieszne lub intrygujące sytuacje, które miały miejsce w Europie (w tej kategorii istnieje możliwość wykonania zdjęć za pomocą smartfonów, tabletów etc.).

Konkurs składa się z dwóch części: etapów lokalnych w kraju i za granicą oraz etapu centralnego. Dodatkowo zdjęcia będą także oceniane przez internautów poprzez głosowanie na stronie internetowej konkursu.

Etapy lokalne, razem z galami, będą odbywać się w największych polskich miastach, takich jak: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Toruń, Poznań, Wrocław i Kraków. Międzyuczelniane grupy robocze z każdego regionu będą odpowiedzialne za zorganizowanie Dni Promocyjnych projektu, zorganizowanie wystaw nadesłanych fotografii, a także dokonają wyboru najlepszych prac, które zostaną zakwalifikowane do etapu centralnego. Zdjęcia nadsyłane przez studentów zagranicznych będą oceniane przez jury złożone z międzynarodowych fotografów, a najlepsze z nich przejdą do następnego etapu.

Etap centralny to przedstawienie prac jury składającego się z z przedstawicieli władz akademickich, studentów i środowisk artystycznych związanych z fotografią, które wyłoni najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych w etapach lokalnych.

Więcej informacji pod adresem: discovereurope.esn.pl