Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Możliwości udziału w Erasmusie

Najbardziej popularną formą udziału studentów w Erasmusie są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta; na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta.

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także Chorwacja i Turcja.

Na jakie uczelnie można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu. Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę? Możesz wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła sie przyjąć Cię na praktykę w ramach Erasmusa. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiortswo/instytucja przyjmująca musi podpisać dokument "Porozumienie o programie praktyki" (Training agreement). Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

Na jak długo można wyjechać na studia?

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Na jak długo można wyjechać na praktykę?

Tak samo, jak w przypadku wyjazdów na studia - na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

Informacje o programie Erasmus na Uniwersytecie Gdańskim
Procedura wyjazdowa krok po kroku
Kontakt do Biura Wymiany Zagranicznej Studentów
Grupa "Wyjazdy z Erasmus+"