Erasmus Day to dzień promocyjny wymian oraz praktyk w ramach programu Erasmus+. Organizowany jest raz w semestrze, w listopadzie oraz w lutym, tuż przed rozmowami rekrutacyjnymi. Tak zwany "Dzień otwarty z Erasmusem" to doskonała okazja by zapoznać się z możliwościami, jakie dają nam program Erasmus+.

Podczas Erasmus Day studenci UG mają okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące programu Erasmus oraz porozmawiać ze studentami z innych państw, którzy zachęcają do studiowania za granicą.

Ideą Erasmus Day jest przedstawienie programu wymiany zagranicznej studentów. Ponadto chcemy umożliwić osobom zainteresowanym wyjazdem za granicę zaczerpnięcie informacji z godnego i zaufanego źródła.

Projekt ma przede wszystkim na celu zachęcenie studentów do wyjazdów na studia oraz staże zagraniczne w ramach programu Erasmus +. Zachęcamy do spełnienia marzenia o wyjeździe za granicę podczas studiów!