Pod koniec maja, w naszej sekcji zaszły duże zmiany. Odbyło się Walne Zebranie Członków podczas, którego zmienił się skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej chcielibyśmy podziękować za ich wkład oraz serce jakie włożyli w działalność naszej sekcji. Nowemu Zarządowi i KR serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów oraz wytrwałości!

Skład nowego Zarządu:

  • Przewodnicząca: Karolina Modrzejewska
  • Wiceprzewodnicząca: Darina Morozkova
  • Członek Zarządu ds. Finansów: Daniel Parzych
  • Członek Zarządu ds. PR: Katarzyna Czarnecka

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:

  • Ewa Kozuń
  • Marcin Kowal
  • Axel Szweda