Definicja

Projekt SocialErasmus pozwala zagranicznym studentom nie tylko na poznanie nowej kultury i systemu edukacji, lecz także umożliwia pracę jako wolontariusz na rzecz lokalnej społeczności. Projekt obejmuje wielokulturowe spotkania informacyjne w przedszkolach i szkołach, a także wydarzenia ekologiczne i kulturalne (Las Erasmusa) oraz działania charytatywne (Międzynarodowy Święty Mikołaj). Wszystkie działania projektów są prowadzone przez studentów zagranicznych. Realizacja projektu opiera się na pomyśle integracji społeczeństwa z zagranicznymi studentami.

Historia

W roku 2008 świętowano dziesiątą rocznicę Programu Erasmus w Polsce pod hasłem Nowa Era Erasmusa. Rok ten pozwolił na podsumowanie działań związanych z programem, lecz przede wszystkim na ustalenie planów na przyszłość. Motto Nowa Era Erasmusa nie powstało przypadkowo. Wchodząc w nową dekadę zapoczątkowano nowy wymiar programu, a mianowicie jego ważny projekt zwany SocialErasmus utworzony przez Justynę Adamiec i Magdalenę Pawelczyk. Po tym, gdy projekt odniósł sukces w Polsce został wprowadzony na poziom międzynarodowy oraz przegłosowany jako międzynarodowy projekt Erasmus Student Network podczas CNR w Warszawie w 2010 roku.

Cel

Celem projektu SocialErasmus jest uzupełnienie pobytu za granicą pierwotnymi wartościami Programu Erasmus. Erasmus ma dawać okazję, aby poznać nową kulturę i system edukacji, jak również pozwalać na zawieranie nowych i niezapomnianych przyjaźni, lecz także powinien być pewnym rodzajem inspiracji na przyszłe życie. Co więcej, projekt SocialErasmus daje dużo nowych doświadczeń i perspektyw, które można nabyć tylko biorąc udział w programie Erasmus. Biorąc pod uwagę powyższy opis, główny slogan projektu to:

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami!
Zapraszamy również na stronę: socialerasmus.esn.org