Przewodniczący

 

 Andrzej Świątek
 president.ug@esn.pl

 Wiceprzewodniczący

 

 Mateusz Wutkie
 info.ug@esn.pl

 Członek Zarządu           ds. Finansów
 

 Bohdan Korbut
 treasurer.ug@esn.pl

 Członek Zarządu ds. HR


 

 Paulina Wójtowicz
 hr.ug@esn.pl

 Członek Zarządu ds. PR

 

 Patrycja Wojtak
 pr.ug@esn.pl

 Project Manager

 

 Karolina Rogozińska
 pm.ug@esn.pl

 

 

Komisja Rewizyjna

rewizyjna.ug@esn.pl

Przewodnicząca KR

 Sylwia Łukasiak

 


 Lena Siwiec


 

 Aneta Magrian